Dateiendungen

und Programme

Dateien mit JP

J  JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM
JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ

EndungErklärung
jp1Japanese (Romaji) Text
jp2JPEG 2000 image (ISO 15444-1)
jpcJPEG2000 code stream image
jpdJoint PhotoDefiner image
jpeJPEG bitmap image
jpegJPEG bitmap image
jpfJPEG 2000 extended image (ISO 15444-2)
jpgJPEG bitmap image
jpg2JPEG 2000 image (ISO 15444-1)
jpg_160x120Android picture
jpg_170x128Android picture
jpg_170x220Android picture
jpg_320x240Android picture
jpg_tJPEG image
jpmJPEG 2000 multi-layer image (ISO 15444-6)
jpvIVC video format
jpxJPEG 2000 extended image (ISO 15444-2)
jpxJBuilder Projekt

Statistik

Suchanfragen Datum
dateiendung jp 15.09.2016 20:45:50
endung jp 06.02.2016 12:34:54
android jpg_160x120 19.11.2015 17:58:44
dateiendung jp_ 18.05.2015 18:04:01
jp-datei 23.07.2013 19:24:13
datei mit endung jp 25.06.2013 10:53:23
was sind jp0-dateien 03.06.2013 18:32:53
was ist eine jp-datei 08.05.2013 15:04:09
programme mit endung jp 06.05.2013 10:05:31